جمعه, 8 ارديبهشت 1396
         
راهنمای دریافت خسارت بیمه مهندسی

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

 1-در مهلت مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد.

2-در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد.

3-هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید.

4- صورتجلسه خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.

5-مدارك تكميلي پرونده خسارت از قبيل صورت وضعيت تاييد شده قبل و بعد از خسارت، فهرست بها و نظاير آن را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.كليه حقوق اين پورتال متعلق به شركت بيمه پارسيان مي باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8