جمعه, 8 ارديبهشت 1396
         
راهنمای دریافت خسارت بیمه اتومبیل بدنه
 براي دريافت پرداخت خسارت اتومبيل،  بايد حداكثر تا 5 روز به شعب بيمه پارسيان مراجعه شود.
 
 - پذيرش خسارت بدنه
 

1-     مراجعه زيانديده به شعب پرداخت خسارت بيمه پارسيان (شعب پرداخت خسارت)

2-     تكميل فرم "پذيرش اعلام خسارت بيمه‌نامه بدنه"

3-     تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

           §          بيمه‌نامه بدنه

           §         گواهينامه و كارت ملي راندده مسبب حادثه

           §         كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت

           §         بيمه‌نامه ثالث وسيله نقليه

    §           تكميل فرم اعلام خسارت

يادآوري: چنانچه مدارك گواهينامه، كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت و بيمه‌نامه ثالث وسيله نقليه در زمان تشكيل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشكيل و بيمه‌گذار ملزم است حداكثر ظرف مدت 15 روز آنها را ارائه نمايد.

4-     امضاء فرم "مدارك لازم جهت تسويه خسارت"

5-     كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

6-     امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم "محاسبه و تسويه خسارت بيمه‌نامه بدنه خودرو"

 كليه حقوق اين پورتال متعلق به شركت بيمه پارسيان مي باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8