پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
روز خبرنگار گرامی باد

بدون شک هر صنعت و فعالیتی برای معرفی خود به جامعه و ارایه تصویری مناسب از خود در میان مردم و مخاطبان نیاز به رسانه و ارتباط با رسانه ها دارد و در این راه زحمات اصلی بر دوش عزیزان خبرنگاری است که با عشق و علاقه، تمام توان، فکر و قلم خود را به کار میگیرند و پل ارتباطی هر صنعت و فعالیتی با مردم و جامعه هستند و در این راه متحمل سختی های فراوانی هستند که تنها عشق به کارشان و عشق به مردم است که توان مضاعفی را به آنها می بخشد.

اینجانب 17مرداد روز خبرنگار را به این عزیزان تبریک و تهنیت گفته و برای تمامی خبرنگاران علی الخصوص خبرنگاران فعال در حوزه صنعت بیمه قلمی استوار و سلامتی و سربلندی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

 

هادی اویارحسین

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان


5.3.4.0
V5.3.4.0