پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 27 مرداد 1398

  بيمه شخص ثالث پارسيان

  بیمه شخص ثالث

  شما مي توانيد با داشتن بيمه نامه شخص ثالث، خسارتي را که توسط خودروي شما به اشخاص ثالث وارد مي شود، جبران نماييد. البته براساس قانون بيمه اجباري شخص ثالث، همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند مسئوليت خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت هاي مالي و جاني نزد يكي از شرکت هاي بيمه داخلي بيمه نمايند. در بيمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هر شخصي به استثناي راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروي مورد بيمه دچار زيان هاي جاني يا مالي شود. به همين دليل بيمه پارسيان با ارائه بيمه نامه حوادث راننده به شماکه دارنده وسيله نقليه هستيد، اين امكان را مي دهد تا خسارت هاي جاني وارده به راننده مقصر حادثه را نيز بيمه نماييد.
   

  سنوات عدم خسارت

  تخفيف

  سال اول

  10 درصد حق بيمه ساليانه

  سال دوم

  15 درصد حق بيمه ساليانه

  سال سوم

  20 درصد حق بيمه ساليانه

  سال چهارم

  30 درصد حق بيمه ساليانه

  سال پنجم

  40 درصد حق بيمه ساليانه

  سال ششم

  50 درصد حق بيمه ساليانه

  سال هفتم

   60 درصد حق بيمه ساليانه

  سال هشتم و بعد

  70درصد حق بيمه ساليانه

      

  افزايش تعهدات بيمه شخص ثالث بيمه پارسيان؟
   
  با توجه به اينكه ميزان ديه، در هر سال توسط قوه قضائيه تعيين مي گردد، در صورتيكه تعهدات بيمه نامه شخص ثالث شما کمتر از حداقل تعيين شده از طرف قوه قضائيه باشد، مي توانيد تعهدات بيمه نامه شخص ثالث خود را افزايش دهيد.
  full_page  استعلام نرخ بيمه‌نامه شخص ثالث
  shopping_cart  خريد اينترنتي بيمه‌نامه شخص ثالث
   pdf_file  شرايط عمومي بيمه‌نامه شخص ثالث
  pdf_file  دريافت فرم پيشنهاد بيمه‌نامه خودرو
   search  جستجوي نمايندگان

  ≈ راهنماي دريافت خسارت

  بيمه پارسيان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالي با جبران آن در اسرع وقت آرامش را براي شما به ارمغان آورد.
  ثالث-جاني  ---  ثالث-مالي

  براي دريافت اطلاعات بيشتر و يا اطلاع از محل دقیق واحد صدور و دریافت خسارت اتومبیل در تهران و شهرستان‌ها فقط كافيست با 8259 -021 مركز ارتباط با مشتريان بيمه پارسيان تماس حاصل فرماييد.

   


   

   

  5.4.1.0
  V5.4.1.0