پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
ساعات كاری واحدهای سازمان
دفتر مركزي ، شعب و مجتمع هاي بيمه اي در تهران

    شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16:15 بعدازظهر
پنج شنبه 8 صبح الي 13:15 ظهر
     


   
     
شعب و مجتمع هاي بيمه‌اي در شهرستان‌ها
      شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16 بعدازظهر
پنج شنبه 8 صبح الي 12 ظهر
     
               
ICD ها (باجه هاي بيمه در بانك پارسيان)
    شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 14 بعدازظهر
                           16 بعدازظهر الي 18 بعدازظهر
پنج شنبه 8 صبح الي 12 ظهر
     


   
     
واحد هاي پرداخت خسارت در تهران

    شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16:15 بعدازظهر (پذيرش تا 15:45 بعدازظهر)
پنج شنبه 8 صبح الي 13:15 ظهر (پذيرش تا 11:45 صبح)
     
               
واحد هاي پرداخت خسارت در شهرستان
      شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16 بعدازظهر (پذيرش تا 15 بعدازظهر)
پنج شنبه 8 صبح الي 12 ظهر (پذيرش تا 11 صبح)
     

V5.4.2.0