پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
ارتباط با ما
• مسيرهاي ارتباطي جهت آشنايي بيشتر دارندگان محترم دستگاههاي کارتخوان با طرح:
" پورتال طرح دارندگان دستگاههاي کارتخوان شرکت تجارت الکترونيک پارسيان "
وب سايت شرکت تجارت الکترونيک پارسيان                           www.pec.ir
وب سايت شرکت بيمه پارسيان                     www.parsianinsurance.ir
وب سايت شرکت خدمات بيمه اي امين پارسيان        www.aminparsian.ir
سامانه اطلاع رساني تلفني :
- خدمات مشتريان شرکت پککو                                           2318-021
- ثبت شکايات شركت پككو:                                               2318-021
- تلفن گوياي بيمه پارسيان تهران :                                      8259-021
- تلفن شركت خدمات بيمه امين پارسيان جهت پاسخگوئي به سوالات احتمالي:
                                                                         021-87753301-2
                                                                         021-87753501-2
شرکت خدمات بيمه امين پارسيان: تهران، خيابان گاندي جنوبي، خيابان پانزدهم، پلاک 12
ربات تلگرام پککو: @PECSERVICEBOT

»
مراكز درماني تهران
» مراكز درماني شهرستان5.3.4.0
V5.3.4.0