پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 27 مرداد 1398
طرح فروش بیمه عمر

در راستاي ارائه خدمات متمایز و ایجاد وفاداری هر چه بیشتر بیمه­ گذاران محترم بیمه های عمر انفرادی، به متقاضیان بیمه­ نامه عمر و سرمایه ­گذاری که از تاریخ  98/04/01 الی 98/05/29  نسبت به خرید بیمه ­نامه اقدام ­نمایند، سهام شرکت بیمه پارسیان با شرایط ویژه  اعطا خواهد شد.

شرایط اعطای سهام شرکت بیمه پارسیان به دارندگان بیمه ­نامه عمروسرمایه ­گذاری

1. زمان اجرای طرح از تاریخ  98/04/01 الی 98/05/29  می ­باشد.

2. "تاریخ شروع بیمه ­نامه " عمروسرمایه­ گذاری صادر شده، در طی مدت طرح باشد.(بند 1) 

3. درصورتی­که درطی مدت طرح میزان حق ­بیمه پرداختی بیمه­ گذار (از یک یا چند فقره بیمه­ نامه) به مبلغ 16میلیون ريال برسد، مجموعا 1000 سهم از سهام شرکت بیمه پارسیان به وی اعطا خواهد شد.

4. در صورتی که بیمه گذار جهت رسیدن به مبلغ مقرر( 16 میلیون ریال)، مبادرت به پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید اقساط حق بیمه در طی مدت طرح نماید، علاوه بر احتساب سود تشویقی علی ­الحساب، سهام شرکت بیمه پارسیان به وی اعطا خواهد شد.

5. حداکثر تعداد سهام اعطا شده به میزان 1000 سهم و به ازای هر کد ملی بیمه گذار می باشد.

6. بیمه­ نامه عمروسرمایه­ گذاری صادر شده، در طی مدت طرح می بایست فاقد حق ­بیمه معوق باشد.

7. ابطال و بازخرید بیمه نامه عمرو سرمایه­ گذاری طی سال اول بیمه ای در این طرح امکان پذیر نمی ­باشد.

 


5.4.1.0
V5.4.1.0