پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 17 فروردين 1399
اطلاعیه طرح بیمه جامع مجتمع های مسکونی

طرح بیمه جامع مجتمع های مسکونی

طبق قانون تملک آپارتمان ها ، مدیران مجتمع های مسکونی موظف به تهیه بیمه نامه آتش سوزی برای مجتمع های مسکونی خود هستند ، به این دلیل شرکت بیمه پارسیان اقدام به طراحی بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی با نرخها و تخفیفات قابل ملاحظه و همچنین پوشش ها و شرایط ویژه ای نموده است تا هم نیاز مدیران و هیات مدیره مجتمع های مسکونی تامین گردیده و هم کلیه خطرات محتمل در مجتمع های با نرخ و شرایط مناسبی تحت پوشش قرار گیرد . جالب توجه این است که جهت ایجاد سهولت بیشتر در صدور بیمه نامه ، بیمه نامه های مذکور بدون بازدید اولیه و صرفاً با مراجعه مدیر ساختمان به شبکه فروش و تکمیل فرم پیشنهاد مربوطه صادر خواهد گردید .

پوشش ها و شرایط ویژه  این طرح :

1. جهت سهولت و تسریع در صدور این بیمه نامه نیازی به بازدید اولیه نمی باشد .

2. علاوه بر کلیه پوشش های متعارف در رشته آتش سوزی ( ازقبیل زلزله ، سیل ، ترکیدگی لوله آب ، طوفان ، ضایعات ناشی از باران و ذوب برف ، سقوط هواپیما و ....   )  که در این بیمه نیز با نرخ ها و تخفیفات ویژه ارائه می گردد ، پوشش هایی از قبیل موارد ذیل نیز به صورت ویژه ارائه شده است :

· پوشش هزینه اسکان موقت

· پوشش هزینه اجاره دریافتی مالکین

· پوشش هزینه های اسباب کشی

· پوشش خسارات مالی وارده به ساختمان ناشی از  سقوط آسانسور

· پوشش سرقت با شرط شکست حرز تا سقف 100/000/00 ریال

· پوشش شکست شیشه های ساختمانی منصوب در مشاعات

· پوشش شکست شیشه های ساختمانی منصوب در واحد ها

· پوشش مسئولیت ناشی از اتش سوزی و انفجار

این طرح به نحوی ارائه شده است که کلیه دغدغه های مدیران مجتمع های مسکونی با خرید "بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی"  و همچنین "بیمه نامه مسئولیت جامع مدیران مجتمع های مسکونی" رفع گردیده و نیازی به اخذ پوشش دیگری نمی باشد .

ضمناً مدیران مجتمع های مسکونی با خرید "بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی"  در بیمه پارسیان می توانند از 10 % تخفیف در "بیمه نامه مسئولیت جامع مدیران مجتمع های مسکونی نیز بهره مند شوند .


5.4.2.0
V5.4.2.0