پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 16 آذر 1398
مقالات

مولف : رامین احتشامی رییس مجتمع بیمه ای کرمان

تاریخ انتشار 1398/08/19
انتظار می رود که هر وقت بیمه گران استاندارهای بیمه گری را شدیدتر و در دسترس قرارگرفتن خدمات بیمه ای را کم کنند، معضل تصویر منفی از بیمه تشدید می شود با تاکید بیش از حد بیمه گران بر توسعه پرتفوی، یعنی تعقیب هدف درآمدی تا سوددهی، تا حد زیادی از اهمیت تعهدات بیمه گذار در قبال بیمه گر کاسته شده است. تا جایی که بنظر می رسد وضعیت بگونه ای خواهد شد که دیگر آشنایی بیمه گذار با ماهیت بیمه بدیهی نخواهد بود.

مولف : ماهنامه بیمه داری نوین

تاریخ انتشار 1398/09/10
غفلت شرکت های بیمه و دولت، سونامی بی رحمانه جاعلان و متقلبان بیمه ای باعث خروج سالانه هزاران میلیارد تومان پول از شرکت های بیمه می شود و سودآوری بیمه گران رادر معرض خطر قرار می دهد. طوری که در سال 1396 میزان تقلب در صنعت بیمه بیش از 63 هزار میلیارد ریال گزارش شد. این موضوع، اهمیت و لزوم شناسایی درست متقلبان صنعت بیمه را نشان می دهد تا بتوان رویکردی تثر گذار برای حذف آنها بکار برد. در زیر بابررسی پارامترهای اصلی موثر بر تقلب، برخی از ضعفهای بیمه های فعال در ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم. تقلب در بیمه ها

مولف : منا میلانی

تاریخ انتشار 1398/07/09
شرکت­ها باید یاد بگیرند کسب و کارشان را حول مسائل حل نشده مشتریانشان دوباره تعریف کنند و شرایط اجتماعی را با افزایش قدرت رقابت خود بهبود بخشند. در نهایت این نکته قابل توجه است که، همه مسایل و مشکلات اجتماعی با خلق ارزش مشترک حل نمی‌شوند اما شرکت‌ها باید تلاش کنند فرصت‌ها را شناسایی نمایند و تا جایی که می‌توانند در حل مشکلات نقش‌آفرینی کنند.

مولف : اداره آموزش بيمه پارسيان

تاریخ انتشار 1398/01/25
واژه كنترل كيفيت اولين بار در سال 1969 درمقاله­اي توسط فيجين بام معرفي شد(1983Feigenbaum.A.V ،).همچنين اصول مديريت كيفيت جامع ابتدا در سال 1950 توسط دمينگ در ژاپن پايه ريزي شده است.
دمينگ مديريت كيفيت جامع را اين گونه تعريف مي كند: مديريت كيفيت جامع (TQM ) عبارتست از مجموعه اي از فعاليت هاي سيستماتيك كه سازمان براي رسيدن به يك سازمان اثربخش در تامين اهداف عالي خود و همچنين ارائه محصول

مولف : حسن یحیی زاده

تاریخ انتشار 1398/06/13
رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي کارکنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب ميشود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط به طور مؤثر فعاليتشان را ادامه و بر کارايي خود بيفزايند. از طرفي از مهمترين خصيصه سازمانهاي امروزي تغيير و تحول ميباشد، درچنين شرايط محيطي پيچيده و متنوع با تحولات سريع، اگر نتوانيم متناسب با اين تغييرات، سازمان، مديران و کارکنان را همگام سازيم، قرباني آن خواهيم شد. لذا نياز به يادگبري سازماني امروزه به خوبي در تمامي سط
امروزه حضور پر تعداد شرکت های بیمه در کشور و عدم استفاده از نوآوری در تشخیص نیازهای بیمه گزاران و استفاده از روش های سنتی در فروش موجب عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه و عدم گسترش فرهنگ بیمه ای به نحو مطلوب در کشور شده است لذا استفاده از داده کاوی در تجزیه و تحلیل نیازها و سلائق بیمه ای بیمه گزاران میتواند یاریگر شرکت های بیمه گر در جهت شناسایی بهتر نیازهای بیمه ای و جذب و نگهداشت آنها باشد.

مولف : احسان نايبي

تاریخ انتشار 1398/01/25
مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته هستیم. مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست.
او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود ، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست.

5.4.2.0
V5.4.2.0