پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 17 فروردين 1399

طرح مهـر پارسیان (ویژه آغاز سال تحصیلی 98 – 99)


.:.:.:.:صدور بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی:.:.:.:.

 

   با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی به منظور حمایت از دانش آموزان و دانشجویان، بیمه پارسیان نسبت به صدور "بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی " در قالب "طرح مهـر پارسیان" با شرایط ذیل، اقدام می نماید:

 

بيمه مسئوليت مدني مدیران مراکز آموزشی در قبال دانش آموزان، دانشجویان و مراجعه کنندگان، بدين معنا كه چنانچه در نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه گذار، خسارت جاني به اشخاص مورد اشاره وارد آيد و بيمه گذار بر اساس راي مراجع ذیصلاح مسئول جبران خسارت شناخته شود، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 

  • تعهدات بیمه گر :

· حداكثر تعهد بيمه گر جهت فوت و نقص عضو براي هر نفر در هر حادثه در ماه هاي عادي مبلغ 2.700.000.000 ريال

· حداكثر تعهد بيمه گر جهت فوت براي هر نفر در هر حادثه در ماه هاي حرام مبلغ 3.600.000.000 ريال

· حداكثر تعهد بيمه گر جهت هزينه هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه مبلغ 70.000.000 ريال

· حداکثر تعهد بیمه گر جهت فوت و نقص عضو در طی دوره بیمه مبلغ 3.600.000.000 ریال

· حداکثر تعهد بیمه گر جهت هزینه های پزشکی در طی دوره بیمه مبلغ 70.000.000 ریال

  • پوشش های تکمیلی :

· پوشش مسئولیت مربیان در قبال دانش آموزان

· پوشش تور های یکروزه در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران

· پوشش خوابگاه های دانشجویی تحت نظارت دانشگاه

· پوشش پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه

· پوشش پرداخت خسارت هزينه‌هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه

· پوشش مابه التفاوت افزايش ديات تا يك سال از تاريخ انقضاء بيمه‌نامه

· پوشش حذف فرانشيز هزينه هاي پزشكي

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

 

 

.:.:.:.:طرح فروش ویژه بیمه­ نامه مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده سرویس ایاب و ذهاب در قبال دانش آموزان:.:.:.:.

با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی  شرکت بیمه پارسیان اقدام به ارائه طرح فروش ویژه بیمه­ نامه مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده سرویس ایاب و ذهاب در قبال دانش آموزان با شرایط و تعهدات ذیل می­نماید:

 

بيمه مسئوليت مدني بيمه‌گذار در قبال دانش‌آموزان در مسير منزل تا مرکز آموزشی و بالعكس، بدين معنا كه چنانچه در نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه‌گذار خسارت جاني به افراد مورد اشاره وارد آيد و بيمه‌گذار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته شود، بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق با شرايط و مفاد بيمه‌نامه، حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 

  • تعهدات بيمه‌گر:

· حداكثر تعهد بيمه گر جهت فوت و نقص عضو براي هر نفر در هر حادثه در ماه هاي عادي مبلغ 2.700.000.000 ريال.

· حداكثر تعهد بيمه گر جهت فوت براي هر نفر در هر حادثه در ماه هاي حرام مبلغ 3.600.000.000 ريال.

· حداكثر تعهد بيمه گر جهت هزينه هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه مبلغ 50.000.000 ريال.

· حداكثر تعهد بيمه گر جهت فوت و نقص عضو در طي دوره بيمه مبلغ 3.600.000.000ريال.

· حداكثر تعهد بيمه گر جهت هزينه هاي پزشكي در طي دوره بيمه مبلغ 50.000.000 ريال.

  •  پوشش های تکميلی:

· پوشش ديه دوم در هر حادثه و در طی دوره بیمه  تا سقف مبلغ 500.000.000 ريال.

· پوشش مسئولیت مراکز آموزشی در قبال دانش آموزان ناشی از سرویس ایاب و ذهاب.

· پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه.

· پوشش پرداخت خسارت هزینه­ های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت.

· پوشش مابه­ التفاوت افزایش دیات تا یک­سال از تاریخ انقضاء بیمه­ نامه.

· پوشش حذف فرانشیز هزینه­ های پزشکی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعب و نمایندگی های سراسر کشور مراجعه نمایید.


5.4.2.0
V5.4.2.0