پنج‌شنبه, 18 خرداد 1402
 
آزمايشگاه شهرستان

  آزمايشگاه:   مهران
  شماره تماس:  33420938 - 33441373 - 054
  نشاني:  زاهدان - خيابان شهيد بهشتي - تقاطع خيام (فلكه مهران) - ساختمان مهر - طبقه اول - پلاك 35 از 385
  شهر:  زاهدان

6.0.20.0
V6.0.20.0