پنج‌شنبه, 18 خرداد 1402
 
آزمايشگاه شهرستان

  آزمايشگاه:  پاستور
  شماره تماس:  01144224881
  نشاني:  آمل - سبزه میدان - ابتدای خیابان ایران(کوچه مخابرات) - روبروی ساختمان پزشکان ایران
  شهر:  آمل

6.0.20.0
V6.0.20.0