يکشنبه, 26 فروردين 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  نور افشار(بستری)
    
  شماره تماس:  9 - 22824021 - 021
    نشاني:  تهران - نياوران - خيابان پور ابتهاج - خيابان خداوردي - خيابان 17 غربي - بيمارستان نور افشار

6.1.7.0
V6.1.7.0