سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  شهید مصطفی خمینی
    
  شماره تماس:  88966139 - 021
    نشاني:  تهران - خيابان فلسطين - خيابان ايتاليا

6.1.7.0
V6.1.7.0