چهارشنبه, 2 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  تریتا(بستری و سرپائی)
    
  شماره تماس:  47241000 - 021
    نشاني:  تهران - انتهاي غربي بزرگراه همت - شمال درياچه

6.1.7.0
V6.1.7.0