يکشنبه, 26 فروردين 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  پاسارگاد
    
  شماره تماس:  77502658 - 021
    نشاني:  تهران - خيابان شريعتي - پيچ شميران - بين سميه و سه راه طالقاني

6.1.7.0
V6.1.7.0