چهارشنبه, 2 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  قلب تهران(معرفی نامه آنلاین ندارد)
    
  شماره تماس:  88029600 - 021
    نشاني:  تهران - خيابان كارگر شمالي - جنب بيمارستان شريعتي

6.1.7.0
V6.1.7.0