چهارشنبه, 2 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  پاستورنو
    
  شماره تماس:  88733567 - 021
    نشاني:  تهران - خيابان شهيد بهشتي - خيابان احمد قصير - نبش هشتم - شماره 27

6.1.7.0
V6.1.7.0