يکشنبه, 26 فروردين 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  شهید دکتر چمران (بستری)
    
  شماره تماس:  22937031 - 021
    نشاني:  تهران - پاسداران - ميدان نوبنياد - خيابان لنگري - خيابان صنايع

6.1.7.0
V6.1.7.0