چهارشنبه, 2 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  مرکز جراحی جواد الائمه(ع)
    
  شماره تماس:  33152233 - 021
    نشاني:  تهران - افسريه - بين پانزده متري اول و دوم - خيابان شهيد زالي

6.1.7.0
V6.1.7.0