يکشنبه, 26 فروردين 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  روانپزشکی دل آرام سینا
    
  شماره تماس:  55180894 - 021
    نشاني:  تهران - خیابان فدائیان اسلام جنوب - خیابان زنگنه - خیابان حیدری

6.1.7.0
V6.1.7.0