يکشنبه, 26 فروردين 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  فاضل عراقی (دادگستری)
    
  شماره تماس:  66701152 - 021
    نشاني:  تهران - ميدان فردوسی - خيابان پارس

6.1.7.0
V6.1.7.0