سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  الغدیر
    
  شماره تماس:  12 - 77898011 - 021
    نشاني:  تهران - ميدان رسالت - خيابان هنگام - ميدان الغدير

6.1.7.0
V6.1.7.0