سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  صدر به آفرین(بستری و سرپائی)
    
  شماره تماس:  88945476 - 42614000 - 021
    نشاني:  تهران - ميدان وليعصر - خيابان كريمخان زند - خيابان به آفرين شماره 6

6.1.7.0
V6.1.7.0