سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  آسیا
    
  شماره تماس:  88731978 - 021
    نشاني:  تهران - خيابان شهيد بهشتي - خيابان شهيد احمد قصير - مقابل دانشكده علامه طباطبائي

6.1.7.0
V6.1.7.0