سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  پارسا(بستری و سرپایی)
    
  شماره تماس:   5 - 55384924 - 021
    نشاني:  تهران - خيابان ولي عصر - خيابان اميريه - ايستگاه دلبخواه - بين چهارراه مولوي و مختاري

6.1.7.0
V6.1.7.0