سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  برکت (مرکز جامع سرطان برکت)
    
  شماره تماس:  44928709 - 021
    نشاني:  تهران - بلوار کوهک - بلوار عليمرادي - انتهاي نسيم هشتم - مرکز جامع سرطان برکت

6.1.7.0
V6.1.7.0