يکشنبه, 26 فروردين 1403
 
بيمارستان های تهران

   نام مركز درماني:  آبان(بستری)
    
  شماره تماس:  88902785 - 021
    نشاني:  تهران - خيابان كريمخان زند - ابتداي خيابان آبان - شماره 86

6.1.7.0
V6.1.7.0