شنبه, 2 تير 1403  بیمه‌ مهندسی

  بیمه‌ مهندسی

  تبعات مالی و اقتصادی ناشی از خسارت های فیزیکی و غیر قابل پیش بینی وارده به پروژه های پیمانکاری، همواره یکی از دغدغه های اساسی کارفرمایان و پیمانکاران بوده است. شرکت بیمه پارسیان، به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های بیمه ای کشور این افتخار را دارد که ضمن شناخت نیازها و نگرانی های دست اندرکاران، با استفاده از توان بالای مالی، دانش فنی و متخصصین خبره خود، به شما پوشش‌های مناسب بیمه مهندسی جهت انتقال ریسک های مالی تهدید کننده پروژهای عمرانی، صنعتی و زیربنایی ارائه نماید.

  چرا بیمه مهندسی، چرا بیمه پارسیان؟

  پروژه های زیر بنایی عمرانی و صنعتی در کلیه مراحل ساخت، نصب و همچنین در دوره های نگهداری،‌ آزمایش و بهره برداری با خطرات گوناگونی مواجه هستند. بیمه نامه‌های مهندسی شرکت بیمه پارسیان، راهکاری برای انتقال این نوع ریسک ها و ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای دست اندرکاران پروژه‌هاست. به طور مثال بیمه های تمام خطر پیمانکاران و نصب در بیمه های مهندسی،‌ تمام خطر بوده و کلیه خطرات طبیعی، خطاهای انسانی و خسارت وارده به اشخاص ثالث (بجز برخی استثنائات) را جبران می نمایند.

  شرکت بیمه پارسیان با بکارگیری متخصصین فنی و بیمه ای و توانایی پذیرش انواع پوشش‌های بیمه ای مهندسی، تلاش می کند تا آرامش و امنیت مالی و اقتصادی را برای شما فراهم سازد.

  انواع بیمه های مهندسی

  بیمه های مهندسی فعالیت های متنوع مهندسی را در رشته های گوناگون تحت پوشش قرار می دهد که به دو نوع اصلی تقسیم می گردد. اول، بیمه‌نامه‌هایی که برای دوره احداث پروژه‌های عمرانی و زیربنایی صادر می‌شوند و شامل بیمه تمام خطر نصب، بیمه تمام خطر پیمانکاران و بیمه جامع پروژه می گردد و دوم بیمه‌نامه‌هایی که در برای دوره بهره‌برداری صادر می‌شوند که شامل سازه‌های مهندسی تکمیل شده، شکست ماشین‌آلات، ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاری،‌ تجهیزات الکترونیکی، جامع ماشین آلات و تمام خطر اموال و فساد کالا در سردخانه به تبع شکست ماشین آلات می گردد.

  line 

  بیمه‌نامه‌های دوره احداث پروژه‌های عمرانی و زیربنایی

  بیمه‌نامه‌های دوره احداث پروژه‌های عمرانی و زیربنایی

   بیمه‌نامه‌های دوره احداث پروژه‌های عمرانی و زیربنایی پارسیان شامل: بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان (CAR)، بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان(EAR)،‌ بیمه جامع پروژه(CPI).......  ادامه مطلب

  بیمه‌نامه‌های دوره بهره‌برداری

  بیمه‌نامه‌های دوره بهره‌برداری

   بیمه‌نامه‌های دوره بهره‌برداری پارسیان شامل: بیمه سازه های مهندسی تکمیل شده (CECR)، بیمه شکست ماشین آلات(MB)، بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاری(CPM)، بیمه تجهیزات الکترونیکی(EE).......  ادامه مطلب


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0