شنبه, 2 تير 1403

plane.jpg


  بيمه‌نامه‌هاي هواپيما

  در ارتباط با هواپيما بيمه‌نامه هاي مختلفي صادر مي‌شود
  بيمه خسارات وارده به هواپيما Hull cover
   چنانچه در اثر وقوع حادثه، هواپيما دچار خسارت جزئي شود و يا بطور كلي از بين برود، در اين صورت شركت بيمه خسارت وارده را طبق شرايط بيمه‌نامه و تا حدي كه در جدول مشخصات ذكر شده جبران مي نمايد. در اين زمينه هزينه‌هاي فرود اضطراري و هزينه‌هاي نجات هواپيما نيز پوشش داده مي‌شود.

  مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث Third Party Liability

  چنانچه در اثر برخورد هواپيما و يا سقوط اشخاص و يا اشيائي از آن، خسارت مالي و يا بدني به اشخاص ثالث وارد شود و بيمه‌گزار قانوناً مسئول شناخته شود، در اين صورت شركت بيمه خسارت وارده را تا حدي كه در بيمه‌نامه ذكر شده جبران مي نمايد. در اين ارتباط هزينه‌هاي دادگاه نيز قابل پرداخت است.

  مسئوليت مدني نسبت به مسافران Liability For Passengers

  خسارت بدني وارد به مسافران در حين سوار شدن به هواپيما و در مدتي كه در داخل هواپيما هستند و همچنين در هنگام پياده شدن، تحت عنوان بيمه مسافران، در بيمه‌نامه پوشش داده مي‌شود. در اين زمينه براي هر مسافر حد غرامتي در نظر گرفته مي‌شود و بعضاً تابع كنواسيون‌هاي بين‌المللي است. علاوه بر آن بار هر مسافر نيز بيمه مي‌گردد. چنانچه بار گم شود و يا اشتباهاً به جاي ديگري ارسال شود، شركت بيمه خسارت آن را تا حدي كه در بيمه‌نامه قيد شده مي‌پردازد.

  بيمه خدمه Crew Personal Accident Insurance

  افرادي كه در هواپيما ارائه خدمات مي‌نمايند شامل خلبان‌، مهمانداران و غيره در اين بيمه نامه تحت پوشش قرار مي گيرند و براي هر كدام حد غرامتي در نظر گرفته مي‌شود. چنانچه در اثر سانحه هوايي فوت و يا مجروح شوند، شركت بيمه غرامت فوت و يا هزينه بيمارستاني را جبران خواهد نمود.

  بيمه فرانشيز Deductible Insurance

  با توجه به اينكه در بيمه بدنه هواپيما فرانشيز قابل توجهي در نظر گرفته مي‌شود، اين فرانشيز نيز قابل بيمه كردن مي باشد.

  بيمه از دست دادن گواهينامه Loss Of License Insurance

  سلب اجازه پرواز يا از دست دادن گواهينامه بعلت بيماري خلبان ، نقص عضو و ساير موارد نيز يكي از مواردي است كه قابل بيمه شدن است و ذينفع آن خلبان مي‌باشد. اين بيمه‌نامه بصورت انفرادي و گروهي قابل ارائه است. 
   
   
            دريافت فرم پيشنهاد  
             جستجوي نمايندگان  

   

  براي دريافت اطلاعات بيشتر فقط كافيست با 8259 -021 مركز ارتباط با مشتريان بيمه پارسيان تماس حاصل فرماييد. 
  

   

   

  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0