شنبه, 1 مهر 1402
استان سمنان
نمايندگان استان سمنان
كد نماينده : 
شهر :     


كد نمايندهنام و نام خانوادگیشماره تماسشهرنشانیمشاهده جزییات
    از  3  
503191خدیجه برهانی02333344411سمنانسمنان، بلوار وليعصر، مجتمع بعثت، طبقه2، واحد11
503292مریم حبیبیان02333331092سمنانسمنان، خيابان هفت تيرشمالي، نبش هفت تير34، پلاک247
503312فاطمه شاهی02333325419سمنانخیابان امام خمینی،طبقه اول، واحد 1 کد پستی 3513986753
503426مهدیه الهی نژاد2333464559سمنانبلوار قاضی طباطبائی، پلاک 219، طبقه همکف، کد پستی 3519738966
503431سعیده مرادی02332229530شاهرودشاهرود، بلوارآزادي، بالاتر از مدرسه چمران
503477پدرام سعد اللهی02333363911سمنانسمنان، ميدان معلم، بلوار ميرزاي شيرازي، کوچه آيت اله مدني، پلاک103، 3514653141
503482سمیرا مهدی زاده02333329467سمنانبلوار سعدي، نبش خيابان شهدا، ساختمان زمرد، طبقه1، واحد101، كدپستي3513613669
503658اعظم صدیق02332202274شاهرودشاهرود، شهرک بهارستان، بلوار ارديبهشت، کدپستي3616885477
503659بهاره خدابنده لو02332243149شاهرودشاهرود، خيابان شهيد رجائي، بوستان گلها، مغازه هاي شهرداري، پلاک12، کدپستي3616685189
503745الهام رجبلو دامغانمیدان بسیج، ابتدای خیابان معلم،طبقه هکمف کد پستی 3671986516
503762مهسا احمدی02332523230شاهرودبسطام، ابتدای اتوبان بسطام و شاهرود، نبش میدان امام جعفر صادق(ع)، کدپستی 3641664815
503850حسن کاشی02333326110سمنانسمنان، بلوار ميرزا شيرازي،پاساژ آهوان،طبقه اول،واحد22،کدپستي 3514617749
503875صاحبه سادات سید اردکانی0232348675شاهرودخیابان تهران،کدپستی 3614617753
503988فاطمه اشرفی02332372026شاهرودشاهرود ، کمربندي بالا،کوچه هفتم،پلاک1،طبقه همکف
504052انسیه مسعودی زیارتی02333323228سمنانسمنان ، باغ فردوس،نبش بلوار مدني،ساختمان الماس،طبقه اول،واحد2
504106آرزو صادقی02332237818شاهرودخيابان فردوسي،کدپستي 3615674867
504177منصوره صفری2332227041شاهرودخیابان 28 متری امام کدپستی 3616769944
504234امان اله امانی02435261000- 09125315948دامغانخیابان شهدا کد پستی 3671956496
504324محمد اصغری09124732933 -02332371026سمناناستان سمنان ، شهرستان شاهرود ، خیابان زینبیه پلاک 2/111
504384شهرام زیاری02333454363- 09121317649سمنانبلوار کارگر- نبش خیابان چهارم کد پستی 3514878566

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0