شنبه, 1 مهر 1402

  بيمارستان های شهرستان
  جستجوي بيمارستان‌ در شهرستان:
  شهر : 
  نام بيمارستان : 
  نشاني :        


  شهرنام بيمارستاننشانيشماره تماسمشاهده جزییات
      از  12  
  آبادانآیت اله طالقانیآبادان - ميدان پرستار - روبروي دانشگاه آزاد 53361030 - 061
  آبادانشهید بهشتیآبادان - خيابان شهيد بهشتي 53323094 - 061
  آبادهامام خمینی (ره) (بستری و سرپائی)آباده - بلوار شهيد چمران44361122 - 071
  آبیکولیعصرقزوین - آبيک - شهرک قدس - بيمارستان وليعصر22898001 - 028
  آران و بیدگلسیدالشهداء (بستری و سرپائی)آران و بيدگل - ميدان طالقاني - خيابان وليعصر 54724043 - 031
  آران و بیدگل ثامن(بستری و سرپائی) - شهید رجایی سابقآران و بيدگل - خیابان معلم 54724141 - 031
  آملبیمارستان شمالآمل - بلوار مدرس - خیابان آفتاب 47 - بیمارستان شمال آمل 44230750 - 011
  آملامام رضا (ع)آمل - خيابان امام رضا(ع) 43274011 - 011
  ابهرامدادی(دولتی)ابهر- جاده ترانزيت35277741 - 024
  ابهرالغدیرابهر - بلوار آیت اله خامنه ای - بلوار پرستار 9 - 35368200 - 024
  اراکقدساراك - خيابان فلسطين 32228061 - 086
  اراکسینا اراک - انتهاي خيابان هپكو - ميدان ورزش - پشت ورزشگاه 15 33682721 - 086
  اردبيلآرتا اردبيل - خيابان سي متري 33335244 - 045
  اردبيلقائم اردبيل - ميدان بسيج 33724012 - 045
  اردکانضیایی اردکان - میدان آزادی - بلوار معلم - بیمارستان ضیایی 32222115 - 035
  ارسنجانولی عصر (عج) (بستری و سرپائی)ارسنجان - بلوار شهيد مهدي اسکندري43524212 - 071
  اروميهآذربایجاناروميه - خيابان شهيدبهشتي - دانشكده سابق31944444 - 044
  اروميهشفااروميه - خيابان امام - جنب مخابرات - بيمارستان خصوصي شفا32225588 - 044
  اروميهدکتر صولتی ارومیه - خیابان امام - پلاک 602 32222525 - 044
  اروميهمیلاداروميه - مولوی 2 - خيابان فردوسي 2 31010 - 044

   

   

   

  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0