دوشنبه, 23 فروردين 1400

  بيمارستان های شهرستان
  جستجوي بيمارستان‌ در شهرستان:
  شهر :  
  نام بيمارستان :  
  نشاني :        


  شهرنام بيمارستاننشانيشماره تماسمشاهده جزییات
      از  11  
  بیمارستان اعصاب و روان نوریه سه راه مديريت 33126601-034
  آملبیمارستان شمال آمل-خيابان امام رضا(ع)- نبش رضوان 56 33243132-33231501-011
  ابهرامدادی ابهر(دولتی)ابهر- جاده ترانزيت5277741-0242
  اراكقدساراك- خيابان فلسطين2228061-0861
  اراكامیرالمومنیناراك- ميدان انقلاب-ميدان بسيج4173601-0861
  اراكسینا انتهاي خيابان هپكو- ميدان ورزش – پشت ورزشگاه 15 33682721-086
  اراك17 شهریورخيابان شريعتي- ميدان مادران44-2222042-0861
  اردبيلقائم اردبیلاردبيل-ميدان بسيج2-7725801-0451
  اردبيلدرمانگاه امام رضا (ع)اردبيل- ميدان ورزش- درمانگاه امام رضا (ع) 2232572-0451
  اردبيلآرتا اردبيل- خيابان سي متري3335244-0451
  اروميهبیمارستان دکتر صولتی اروميه- خيابان امام 2222525-0443
  اروميهآذربایجاناروميه-خيابان شهيدبهشتي-دانشكده سابق0411-3463300
  اروميهشفااروميه- خيابان امام2225588-0441
  اروميهمیلادخیابان فردوسی - پلاک 204431010000
  اسفراينبیمارستان امام خمینی اسفراين- خيابان امام رضا (ع) 6 -7226003-0585
  اسكوکلینیک شفا اسکو (بستری و سرپائی)اسكو-خيابان امام-روبروي بيمارستان امام-جنب مخابرات-پلاك 13653220909-0412
  اسكومراکز بهداشت و درمان اسکو اسكو- شهرك وليعصر- فلكه دوم- شبكه بهداشت و درمان اسكو3220777-3220829- 0412
  اسلامشهرامام زمان (عج) (طرف قرارداد تامین اجتماعی و نیروهاسلامشهر- ميدان نماز- پشت پمپ بنزين56369282-56376856
  اصفهانبیمارستان شهید بهشتی اصفهان اردستان - خيابان 22 بهمن - ميدان پرستار54244112-031
  اصفهانبیمارستان امام حسین (ع)خيابان امام خميني(ره) - كيلومتر 1033866266-031

   

   

   

  گروه دورانV6.0.5.0