دوشنبه, 23 فروردين 1400

  آزمايشگاه شهرستان
  جستجوي آزمايشگاه در شهرستان:
  شهر : 
  نام آزمايشگاه :  
  نشاني :        


  شهرنام آزمايشگاهنشانيشماره تماسمشاهده جزییات
      از  19  
  علی سینا شهرهآمل-میدان هفده شهریور-کوچه بنیاد شهید-بن بست پامچال-مجتمع پزشکی دکتر شهره- طبقه همکف 01144154180-3
  آستارافارابی
  آستارادکتر احمدیخيابان حكيم نظامي . ساختمان پزشکان سوستگرد44816757
  آستارادكتر پوریوسفخيابان حكيم نظامي5224240-0182
  آستاراآزمایشـگاه تشخیص طبی مهران زاهدان- خيابان شهيد بهشتي- تقاطع خيام (فلكه مهران )– ساختمان مهر –طبقه اول- پلاك 35 از 385 33420938-33441373-054
  آستاراآزمایشگاه اریتروناصفهان خیابان شیخ صدوقی شمالی خیابان شیخ مفید غربی031 - 36633622
  آستانه اشرفيهقائمخ شهيد بهشتي - روبروي سپاه - جنب داروخانه فرسام013-42137992
  آستانه اشرفيهدکتر صادقیخیابان شهید بهشتی 42122950
  آملمهرآمل - خیابان امام رضا (ع) - ابتدای کوچه رضوان دوم - ساختمان جام جم - پلاک 9 -طبقه ا و 243269538 - 011
  آملمهرآمل - خیابان امام رضا (ع) - ابتدای کوچه رضوان دوم - ساختمان جام جم - پلاک 9 -طبقه ا و 243269538 - 011
  آملپاستور آملشهر آمل-سبزه میدان - ابتدای خیابان ایران(کوچه مخابرات) - روبروی ساختمان پزشکان ایران01144224881
  آملپاتوبیولوژی مرکزی آملآمل خیابان 17 شهریور رو به روی ادراه برق مجتمع دماوند طبقه اول011 -44252252
  آملپارسآمل-حخیابان هراز-انتهای افتاب یکم ساختمان پزشکان قایم ط اول 01144041
  آمل مرکـز پزشکی هسته ای آمل آمل – بلوار طالقاني – اباذر 27 – پلاك 3 32250001-011
  آملدكتر جواد حكیمیخيابان 17 شهريور – روبروي سازمان تامين اجتماعي2227066-0121

   

   

  گروه دورانV6.0.5.0