دوشنبه, 23 فروردين 1400

  مراكز جراحي محدود
  مراكز جراحي محدود
  نام شهر :  
  نام مركز درماني :  
  نشاني :        


  نام شهرنام مركز درمانينشانيتلفنمشاهده جزییات
      از  3  
  اردبیلحافظاردبيـل، اول رضـوان، جـنب كلانتـري 15 04517711555
  اراکایرانمهر اراك، خيابان خـرم، نرسيده به مسجد وليعصـر 08612213307-8
   اراك كلينيك دي اراك، خيابان شهيد شيرودي(خرم)، روبه روي سازمان انتقال خون، ساختمان پزشكان دي08633127178
   بابلمهـرگان بابــلبابـل، ابتـداي اميــركلا 4-01112395592
  بندر عباسمركز سنگ شكن برون اندامي سهندبندر عباس، بلوار امام خميني، ضلع شمالي آستانه سيد مظفر07613333338
  بوشهردي بوشهربوشهر، خيابان سنگي ، نرسيده به انتقال خون07712531265
   چالوس مركز جراحي امام رضا (ع)  چالوس، ميدان معلم01912226259
   قزوين پارس قزوين، خيابان پاسارگاد، روبروي درب شرقي بيمارستان شهيد رجايي028133200570
  رشتفارابيرشت، خيابان مطهري، بين سـه راه حاجي آبـاد و مسجد چهار برادران01313234751
   سنندجآراسنندج، انتـهاي خيابـان حافظ، نبش چهارراه08716667821
   كاشانپارسيان كاشان، خيابان بهشتي، كوچه صلواتي، مركز جراحي محدود پارسيان 3-03615575730
   کرجمهرانكرج، عظيميه، ميدان مهران، جنب تصويربرداري مركزي02632516491
  كرجمركز جراحي و دي كلينيك پارس(شبانه روزي)كرج، جاده ملارد، ايستگاه پيك، مركز تشخيصي و درماني پارس02636640067
   گرگان مرکز جـراحی كاپـري گرگان، خيابان وليعصر، خيابان شالي كوبيعدالت 7 7-01712268980
  كرجمركز جراحي محدود و سرپائي ديخيابان شهيد بهشتي، نرسيده به سه راه گوهردشت، وليعصر4، ساختمان پزشكان مريم02632756718

   

   

  گروه دورانV6.0.5.0