پنج‌شنبه, 18 خرداد 1402

  فيزيوتراپی های شهرستان
  جستجوي مركز فيزيوتراپی های شهرستان
  نام مرکز فیزیوتراپی : 
  نام شهر :       


  نام شهرنام شهرنام مرکز فیزیوتراپینشانیشماره تماسكد شهرمشاهده جزییات
      از  21  
  آبادانآبادانشفاآبادان - خيابان کاشاني - بين اميري و سعدي - پلاک 99 53227740061
  آبادانآبادانثامریآبادان - خيابان اميري - خيابان خاقاني - پلاک 102 09160549375
  آبادانآبادانمحیاآبادان - خيابان اميري - خيابان کاشاني - جنب آزمايشگاه مساح 53224787061
  آبادانآبادانهلالات آبادان - خيابان اميري - خيابان پرويزي - ساختمان کيهان53230487061
  آبادانآبادانسیناآبادان - خیابان امیرکبیر - خیابان کاشانی - پلاک 114 53230410 061
  آبادانآبادانشیاسیآبادان - خيابان پرويزي - تقاطع زابل - ساختمان سروش53224570061
  آملآملپویاجنب بيمارستان 17 شهريور - کوي آمل - خضر نبي - ساختمان ستاره - طبقه زيرين 44252078011
  اراکاراکنیکاناراک - خيابان شهيد بهشتي - خيابان عضد - ساختمان کيانمهر - طبقه پنجم - واحد 1732235167086
  اراکاراکحکیم اراک - ميدان سرداران(دروازه تهران) - جنب بانک توسعه تعاون32248808086
  اراکاراکسلامتاراک - خيابان شهيد شيرودي - روبروي سازمان انتقال خون - ساختمان پزشکان بوعلي سينا - طبقه 5 33121020086
  اراکاراکمهرگاناراک - خيابان جهان پناه - ساختمان پزشکان اسا - جنب داروخانه - طبقه چهارم33134966086
  اراکاراکپارسیاناراک - خيابان شهيد شيرودي - نبش کوچه حسن زاده - ساختمان پزشکان اهورا - طبقه 5 - واحد 1433127284086
  اردبيلاردبیلمهراردبيل - سرچشمه - کوي معصومين - جنب ساختمان پزشکان مهر پايين تر از مطب دکتر کهنموئي 33236217045
  اردبيلاردبیلدکتر افضلی فرداردبیل - خیابان سی متری - جنب بانک مسکن شعبه مرکزی33248026045
  اردکاناردکانفیزیوتراپی درمانگاه امام سجاد (ع)اردکان - بلوار وليعصر - خيابان امام خميني32223942035

   

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0