چهارشنبه, 2 فروردين 1402


  بيمه‌نامه‌هاي دوره احداث پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي

  بيمه تمام خطر پيمانكاران(Contractor's All Risks Insurance (CAR

  با توجه به ماده 21 شرايط عمومي پيمان كه براساس آن پيمانكاران موظفند فعاليت اجرايي خود را بيمه نمايند، تهيه بيمه‌ نامه ‌تمام ‌خطر پيمانكاران براي انجام فعاليت هاي عمراني و زير بنايي که مبنای قراردادی آنها، شرایط عمومی پیمان است الزامي است. بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران يك پوشش كامل و جامع در قبال تمامي خسارت هاي ناشي از خطرات طبيعي و يا با منشاً انساني در حين ساخت پروژه (از زمان تحويل زمين تا زمان تحويل قطعي پروژه به كارفرما) ارائه مي كند. در اين بيمه نامه، خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث ناشي از اجراي عمليات نيز پوشش داده مي شود. علاوه بر اين، دوره نگهداري پس از تحويل موقت پروژه كه با عنوان دوره تضمين نيز شناخته شده است، تحت پوشش قرار خواهد داشت.

  پوشش بیمه ای تمام خطر برای پروژه هایی که مبنای قراردادی آنها شرایط عمومی پیمان نیست نیز، قابل ارایه توسط شرکت بیمه پارسیان خواهد بود. پوشش های اضافه متنوع و کامل کننده پوشش بیمه ای، با ارایه کلوزهای عمومی و تخصصی، امکان پذیر خواهد بود.

  بيمه تمام خطر نصب بيمه پارسيان(Erection All Risks Insurance (EAR

  مفاهیم پایه و اصلی در پوشش هاي ارایه شده در اين نوع بيمه نامه كاملاً مشابه با بيمه تمام خطر پيمانكاران است، با اين تفاوت كه بيمه تمام خطر نصب براي نصب انواع دستگاه ها و نصب تجهیزات نیروگاهی، تاسيسات مخابراتي، لوله کشی خطوط لوله خشکی و غيره به كار مي رود. از آنجائيكه يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان و دست اندركاران اينگونه پروژه ها، ‌خطرات حين دوره تست و راه اندازي مي باشد، خطرات اين دوره نيز تحت پوشش بيمه اي قرار خواهد داشت. همچنين در صورت پرداخت حق بیمه اضافی کلوزهای توسعه دهنده پوشش ها نيز قابل ارایه خواهند بود. در اين نوع بيمه نامه نيز امكان ارائه پوشش دوره نگهداري (و يا دوره تضمين) پس از تحويل موقت وجود خواهد داشت.

  این بیمه نامه ها محدود به پوشش پروژه های زیربنایی با ماهیت دولتی نبوده و قابل تعمیم به پروژه های بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی می باشند.

   
   
           pdf_icon شرايط عمومي بيمه‌نامه تمام خطر پيمانكاران  
           pdf_ICON شرايط عمومي بيمه‌نامه تمام خطر نصب  
            فرآيند صدور بيمه‌نامه مهندسي  
            دريافت فرم پيشنهاد مهندسي  
              جستجوي نمايندگان  

   

  ≈ راهنماي دريافت خسارت

  بيمه پارسيان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالي با جبران آن در اسرع وقت آرامش را براي شما به ارمغان آورد...توضيحات بيشتر

  براي دريافت اطلاعات بيشتر فقط كافيست با 8259 -021 مركز ارتباط با مشتريان بيمه پارسيان تماس حاصل فرماييد.

   

   


   

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0