دوشنبه, 4 مهر 1401
ساعات كاری واحدهای سازمان

 

     
دفتر مركزي ، شعب و مجتمع هاي بيمه اي در تهران       شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16 بعدازظهر
پنج شنبه 8 صبح الي 13:15 ظهر
     
               
شعب و مجتمع هاي بيمه‌اي در شهرستان‌ها       شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16 بعدازظهر
پنج شنبه 8 صبح الي 12 ظهر
     
               
ICD ها (باجه هاي بيمه در بانك پارسيان)       شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 14 بعدازظهر
 16 بعدازظهر الي 18 بعدازظهر
پنج شنبه 8 صبح الي 12 ظهر
     
               
واحد هاي پرداخت خسارت در تهران       شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16 بعدازظهر (پذيرش تا 15:45 بعدازظهر)
پنج شنبه 8 صبح الي 13:15 ظهر (پذيرش تا 11:45 صبح)
     
               
واحد هاي پرداخت خسارت در شهرستان       شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16 بعدازظهر (پذيرش تا 15 بعدازظهر)
پنج شنبه 8 صبح الي 12 ظهر (پذيرش تا 11 صبح)
     

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0