شنبه, 1 مهر 1402
ساعات كاری واحدهای سازمان

 

     
دفتر مركزي ، شعب و مجتمع هاي بيمه اي در تهران       شنبه تا چهارشنبه 7:15 صبح الي 15:30 بعدازظهر
پنج شنبه 7:15 صبح الي 12:45 ظهر
     
               
شعب و مجتمع هاي بيمه‌اي در شهرستان‌ها       شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الي 15:15بعدازظهر
پنج شنبه 7:30 صبح الي 12:45 ظهر
     
               
واحد هاي پرداخت خسارت در تهران       شنبه تا چهارشنبه 7:15 صبح الي 15:30 بعدازظهر (پذيرش تا 15:15 بعدازظهر)
پنج شنبه 7:15 صبح الي 12:45 ظهر (پذيرش تا 12:30 ظهر)
     
               
واحد هاي پرداخت خسارت در شهرستان       شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الي 15:15 بعدازظهر (پذيرش تا 15:00 بعدازظهر)
پنج شنبه 7:30 صبح الي 12:45 ظهر (پذيرش تا 12:30 ظهر)
     

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0