يکشنبه, 30 ارديبهشت 1403

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره:  200722 ، شناسه ملی: 10102424818  

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 08:30 روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 در ساختمان مرکزی بیمه پارسیان واقع در خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک 22 تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 25 بهمن ماه 1402 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات موید نمایندگی و وکالت یا قیمومیت و با ارایه کارت شناسایی معتبر به اداره سهام شرکت واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی بیمه پارسیان به نشانی فوق الذکر مراجعه فرمایید.
همچنین امکان حضور مجازی در این مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانیwww.parsianinsurance.ir  فراهم می باشد.

دستور جلسه:
- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
- اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت (میزان سرمایه و تعداد سهام)
- تصویب اساسنامه جدید شرکت(منطبق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار)
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیأت مدیره شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)


روزنامه اطلاعات - 11 بهمن 1402

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0