شنبه, 1 مهر 1402

  عمرو وسرمايه گذاري-طرح سنوات

  طرح بيمه سنوات كاركنان چيست؟

  بيمه سنوات كاركنان با هدف ايجاد پشتوانه مالي براي ايام بازنشستگي كاركنان و نيز كاهش تعهدات مالي كارفرما طراحي گرديده است. در اين طرح كارفرما با پرداخت مبلغي معادل پايه حقوق كاركنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش هاي بيمه اي براي آنان، سرمايه مناسب و مطمئني را در زمان بازنشستگي يا قطع همكاري براي كاركنان تامين مي‌نمايد.


  چه منافعي براي كارفرمايان و كاركنان ايجاد مي نمايد؟
  مزاياي متعدد اين بيمه نامه براي كارفرمايان:

  - پرداخت سنوات كاركنان به شركت بيمه براساس حقوق پايه هر سال
  - سرمايه گذاري سنوات پرداختي و تشكيل اندوخته سرمايه گذاري
  - امكان پرداخت حق سنوات واقعي كاركنان بر اساس آخرين حق بيمه پرداختي و مدت زمان سابقه نزد شركت بيمه
  - امكان پرداخت مبلغي بيش از سنوات واقعي كاركنان در زمان بازنشستگي
  - تخصيص سود تضميني سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمايه گذاري
  - بهره مندي از سود مشاركت معادل ۸۵ % سود تحقق يافته مازاد بر سود تضميني در صورت از محل اندوخته بيمه نامه هاي سنوات

   

  مزاياي متعدد اين بيمه نامه براي كاركنان:
  -تجميع مبالغ سنوات بر اساس آخرين حق بيمه پرداختي كارفرما و دريافت آن در پايان زمان همكاري
  - امكان دريافت مبلغي مازاد بر مبلغ سنوات واقعي در زمان بازنشستگي
  - امكان دريافت سرمايه بيمه نامه بصورت يكجا يا مستمري
  - استفاده از پوشش هاي بيمه اي به مدت ۳۰ سال
  - امكان استفاده از پوشش هاي بيمه اي در حين قرارداد
  - تامين سرمايه بيمه اي متناسب با حق بيمه پرداختي براي اعضاي خانواده در صورت فوت هر يك از كاركنان در طول قرارداد
  - معافيت سرمايه دريافتي از ماليات بر ارث و درآمد 


  امكان دريافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخريدي بيمه نامه با شرايط استثنايي:
  - بدون ضامن و سپردن وثيقه
  - بازپرداخت در دوره زماني حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترين نرخ بهره
  -كاهش نيافتن اندوخته بيمه نامه و تخصيص سود به كل اندوخته بيمه نامه درصورت دريافت وام

  پوشش هاي بيمه اي در اين بيمه نامه شامل چه تعهداتي است؟
   پوششهاي بيمه اي اين بيمه نامه عبارتند از:
  - امكان تعيين سرمايه فوت تا ۱۸ برابر حق بيمه پرداختي سالانه
  - كمك هزينه درماني بيماريهاي صعب العلاج معادل ۳۰ درصد سرمايه بيمه اي تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال براي هر يك از كاركنان
  - دريافت سرمايه تا ۴ برابر سرمايه بيمه اي درصورت فوت براثرحادثه
  - دريافت سرمايه نقص عضو يا از كارافتادگي دائم ناشي از وقوع حادثه

  مزاياي ويژه طرح سنوات پارسيان چيست؟
   ويژگي هاي طرح سنوات پارسيان عبارتند از:
   - امكان انتقال تعهدات سنوات تجميع شده سالهاي گذشته به شركت بيمه
  - ارائه تخفيف جمعي و افزايش ارزش بازخريدي بيمه نامه- ارائه تخفيف از ديگر رشته هاي بيمه اي (بدنه، حوادث، آتش سوزي و...)
  - دريافت سود تشويقي در صورت پرداخت حق بيمه زودتر از تاريخ سررسيد
  - امكان افزايش حق بيمه پرداختي متناسب با حقوق پايه هر سال
  - افزايش پوشش هاي بيمه اي در هر سال متناسب با افزايش حق بيمه پرداختي

   

     فرآيند خريد بيمه نامه عمر و سرمايه‌گذاري
     شرايط عمومي بيمه‌نامه عمر طرح سنوات
  دريافت فرم پيشنهاد بيمه‌نامه زندگی
     جستجوي نمايندگان
   
   ≈ راهنماي دريافت خسارت

  بيمه پارسيان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالي با جبران آن در اسرع وقت آرامش را براي شما به ارمغان آورد...توضيحات بيشتر

  براي دريافت اطلاعات بيشتر فقط كافيست با 8259 -021 مركز ارتباط با مشتريان بيمه پارسيان تماس حاصل فرماييد.
   

   


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0