دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

hr.jpg

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ما اغلب چنان طولاني و با حسرت به در بسته مي نگريم كه از درهايي كه به رويمان باز شده اند غافل مي مانيم "الكساندر گراهامبل" :.:.:.:.:.:.:.: هدف ها ، روياهايي هستند كه برايشان زمان تعيين كرده باشيم “ناپلئون هيل” :.:.:.:.:.:.:.: مانع اصلي رسيدن به بهترين، راضي شدن به خوب است "ولتر" :.:.:.:.:.:.:.: داشتن ايده هاي ناب مهم نيست! مهم پياده كردن آنهاست "اسكات بلسكي:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: همكاران محترم: هدف از ايجاد اين سايت، برقراري ارتباط متقابل بين ما و شما مي باشد. لطفاً براي انجام اين كار حتماً نام و ايميل خود را ارسال نماييد.:.:.:.:.:.: همكاران گرامي، مقالات خود را جهت درج در اين صفحه به كارتابل جناب آقای ترکمان ارسال فرماييد:.:.:.:.:.:.: "
سخنـي با مديـران
رمز برد و پیروزی روشن است، بکوشیم تا در یک زمینه دوبار بازنده نشویم.سخنـي با همـكاران
آن هایی که از جای خود حرکت می کنند، گاهی می بازند و آن هایی که حرکت نمی کنند، همیشه می بازند.

ورود به سامانه امور اداری و رفاهی کارکنان

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0