شنبه, 1 مهر 1402

Unable to load control 'DesktopModules/BannerAdvertisements/BannerAdvertisements.ascx'!
The file '/DesktopModules/BannerAdvertisements/BannerAdvertisements.ascx' does not exist.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ما اغلب چنان طولاني و با حسرت به در بسته مي نگريم كه از درهايي كه به رويمان باز شده اند غافل مي مانيم "الكساندر گراهامبل" :.:.:.:.:.:.:.: هدف ها ، روياهايي هستند كه برايشان زمان تعيين كرده باشيم “ناپلئون هيل” :.:.:.:.:.:.:.: مانع اصلي رسيدن به بهترين، راضي شدن به خوب است "ولتر" :.:.:.:.:.:.:.: داشتن ايده هاي ناب مهم نيست! مهم پياده كردن آنهاست "اسكات بلسكي:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: همكاران محترم: هدف از ايجاد اين سايت،برقراري ارتباط متقابل بين ما و شما ميباشد. لطفاً براي انجام اين كار حتماً نام و ايميل خود را ارسال نماييد.:.:.:.:.:.: همكاران گرامي ، مقالات خود را جهت درج در اين صفحه به كارتابل سركار خانم پورصالحي ارسال فرماييد:.:.:.:.:.:.: "
سخنـي با مديـران
رمز برد و پیروزی روشن است، بکوشیم تا در یک زمینه دوبار بازنده نشویم.سخنـي با همـكاران
آن هایی که از جای خود حرکت می کنند، گاهی می بازند و آن هایی که حرکت نمی کنند، همیشه می بازند.

ورود به سامانه منابع انسانی

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0