چهارشنبه, 10 خرداد 1402

بسته بیمه‌ای ویژه سفر

 

بسته بیمه‌ای ویژه سفر (پوشش انواع حوادث، آتش‌سوزی مسکونی، وسیله نقلیه، به خانواده‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت و در زمان سفر) به شرح ذیل قابل ارایه می باشد:

 

رشته

پوشش‌ها

مورد بیمه

طرح اقتصادی

طرح نقره فام

طرح سبز

طرح آرامش

آتش‌سوزی

آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار
زلزله و آتشفشان               
سیل و طغیان آب                 
توفان، تندباد و گردباد     
ضایعات ناشی از برف و باران    
ریزش سقف ناشی از سنگینی برف  
ترکیدگی لوله آب  

سرمایه ساختمان و تاسیسات
(میلیارد ریال)

3

4.5

9

12

ارزش اثاثیه و لوازم منزل
(میلیارد ریال)

1.5

2

4

6

سرقت با شکست حرز(میلیون ریال)

ارزش اثاثیه و لوازم منزل
(میلیون ریال)

100

100

100

100

حق بیمه (هزار ریال)

تا 5 روز

468

664

1.301

1.792

تا 15 روز

468

664

1.301

1.792

تا 30 روز

778

1.106

2.169

2.987

تا 60 روز

1.170

1.660

3.254

4.480

حوادث

فوت ناشی از حادثه (میلیون ریال)

 

200

300

400

500

نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و جزئی یا کلی ناشی از حادثه(میلیون ریال)

200

300

400

500

هزینه پزشکی ناشی از حادثه(میلیون ریال)

20

30

40

50

حق بیمه(هزار ریال)

تا 5 روز

65

97.5

130

162.5

تا 15 روز

130

195

260

325

تا 30 روز

260

390

520

650

تا 60 روز

390

585

780

975

خودرو

پوشش ایاب ذهاب دارای مبلغ ثابت 54،500  تومان با احتساب مالیات می‌باشد.

 

 پوشش خطرات اصلی
(حادثه، سرقت کلی،
آتش سوزی،
صاعقه،
انفجار)

پوشش خطرات اصلی،
سرقت درجا ،
شکست شیشه،
حوادث طبیعی

پوشش خطرات اصلی،
سرقت درجا ،
شکست شیشه،
حوادث طبیعی،
پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی

پوشش خطرات اضافی ویژه ،
سرقت درجا کلیه لوازم

حق بیمه بر اساس هر 10 میلیون ریال سرمایه خودرو(هزار ریال)

تا 5 روز

11.445

14.879

15.451

15.107

تا 15 روز

28.890

37.557

39.002

38.135

تا 30 روز

30.520

39.676

41.202

40.286

تا 60 روز

45.780

59.514

61.803

60.430

 

پوشش ایاب ذهاب دارای مبلغ ثابت 54،500  تومان با احتساب مالیات می‌باشد.

         

 

علاقه مندان جهت اطلاع از شرایط طرح می توانند به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0