دوشنبه, 4 مرداد 1400
هیئت مدیره
     
سوابق تحصيلي
كارشناسي مديريت بازرگاني
 

 هادي اويارحسين
(نایب رییس هيئت مديره
و مديرعامل)

سوابق شغلي
ریاست هیئت مدیره ومدیرعامل شركت بیمه دانا
عضوهیئت مدیره ومعاون فنی شركت بیمه البرز
عضو هيئت مديره غيرموظف شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري
عضو هيئت مديره غيرموظف بيمه اتكايي امين
رئيس هيئت مديره بيمه اميد
عضو هيئت مديره شركت سرمايه‌گذاري صنعت بيمه
عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت‌های گروه دارویی سازمان صنایع ملی ایران
 
     

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0