دوشنبه, 23 فروردين 1400
اطلاعیه مهم بیمه پارسیان


باتوجه به فایل صوتی منتشرشده منتسب به یکی از نمایندگان بیمه پارسیان در خصوص قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث ؛ به اطلاع عموم می رساند صحبت های منتشر شده صرفا نظر شخصی این فرد بوده و به هیچ وجه مورد تایید بیمه پارسیان نمی باشد.
بدیهی است اطلاعیه های رسمی مربوط به بیمه پارسیان از طریق مدیریت روابط عمومی و بر روی پرتال رسمی این شرکت منتشر خواهد شد.

 

🔺مدیریت بیمه های خودرو  🔺مدیریت روابط عمومی

          شرکت بیمه پارسیانگروه دورانV6.0.5.0