چهارشنبه, 10 خرداد 1402
اطلاعیه مهم

قابل توجه بیمه گزاران محترم بیمه پارسیان

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ مجدداً به اطلاع بیمه گزاران محترم بیمه پارسیان می رساند در اجرای فراز پایانی بند 93 قانون بودجه سال 1390 آن دسته از بیمه گزاران محترمی که در سال 1389 دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث از شرکت بیمه پارسیان بوده اند در صورتی که هنوز از مبلغ تخفیف متعلقه خود بابت مازاد دریافتی سال 89 صنعت بیمه اقدامی ننموده اند در صورتیکه مجدداً بیمه نامه ای از پارسیان دریافت نمایند معادل مبلغ مربوطه از حق بیمه پرداختی ایشان کسر خواهد شد.


انتشار اطلاعيه مربوط به سال ١٤٠٠ مي باشد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0