سه‌شنبه, 28 فروردين 1403

 جشنواره بهاران زندگی پارسیان

" ویژه بیمه گزاران بیمه ها ی زندگی"

زمان برگزاري جشنواره بیمه های زندگی

زمان برگزاری جشنواره از 1 اسفند ماه 1402 لغایت 31 فروردین ماه  1403 مي‌باشد، كه در پایان جشنواره با انجام قرعه کشی از بیمه گزاران خوش حساب با اهدای جوایز نقدی تقدير به عمل خواهد آمد.

سطوح برگزاری جشنواره

جشنواره بهاران زندگی در دو بخش برگزار می گردد:

1- ویژه دارندگان بیمه های زندگی پارسیان (شامل تمامی بیمه گزاران واجد شرایط) که به قید قرعه به 35 نفر از ایشان هدایایی اهدا خواهد شد.

2- ویژه خریداران بیمه های زندگی در طی مدت جشنواره

شرایط شرکت در جشنواره  بيمه‌هاي  زندگی ویژه بیمه گزاران (دارندگان) بیمه های زندگی

1. کلیه بیمه گزاران بیمه نامه های زندگی که تا پایان جشنواره، بیمه نامه ایشان جاری باشد و در بازه زمانی جشنواره اقدام به پرداخت حق بیمه و کسب امتیاز نموده اند.

2. عدم وجود حق بیمه معوق در پایان مدت جشنواره

 

شاخص های ارزيابي ویژه دارندگان بیمه های زندگی

جدول(1): شاخص ­های جشنواره بيمه‌های زندگی

رديف

شاخص‌

توضيحات

1

حق بیمه وصولی در تا پایان جشنواره (ویژه کلیه دارندگان)

به ازاي هر 20.000.000 ریال يك امتياز

هداياي در نظر گرفته شده براي دارندگان بیمه نامه های زندگی

جدول(2): جوایز جشنواره متناسب با امتیاز محاسبه شده

ردیف

جوايز

میزان امتیاز

تعداد(به قید قرعه)

1

واریز 200.000.000 ریال به اندوخته بیمه نامه

بیشتر از 50

یک نفر

2

واریز 100.000.000 ریال به اندوخته بیمه نامه

               30-50

سه نفر

3

واریز 50.000.000 ریال به اندوخته بیمه نامه

29-15

شش نفر

4

واریز 20.000.000 ریال به اندوخته بیمه نامه

کمتر از 15

بیست و پنج نفر

مجموع اعتبار جوایز نقدی به مبلغ  130 میلیون تومان

ویژه خریداران بیمه نامه های زندگی

به کلیه خریداران بیمه جامع آرامش زندگی که در بازه زمانی جشنواره (1402/12/01 لغایت 1403/01/31) اقدام به خرید بیمه نامه در قالب طرح های پیوست نمایند، شرایط ویژه ای اعطا خواهد شد.

نکته 1: به منظور برخورداری از مزایای یاد شده در بیمه نامه ضروری است کاربر ثبت کننده (یا صادر کننده)،  هنگام ثبت (صدور) در تب قرارداد ، عنوان قرارداد " بهاران زندگی" را درج نماید. بدیهی است در غیر اینصورت ، بیمه نامه بدون شرایط فوق صادر خواهد شد و امکان صدور الحاقیه اصلاحی برای آن وجود ندارد.

نکته 2: خریداران بیمه نامه در بازه زمانی جشنواره به ازای امتیاز کسب شده در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

نکته 3: امکان برخورداری از شرایط ویژه طرح بهاران صرفا جهت بیمه نامه های صادر شده مطابق جداول پیوست فراهم خواهد بود.

نکته 4: جداول محاسباتی بدون اندوخته اولیه در نظر گرفته شده و امکان پرداخت اندوخته اولیه علاوه بر حق بیمه منظم فراهم می باشد.

نکته 5: جداول محاسباتی پیوست برای بیمه شده با سن 35 سال و طبقه خطر یک محاسبه گردیده است.

لازم بذکر است، با توجه به شرایط ویژه ارائه شده در جشنواره بهاران زندگی، ارزش بازخرید بیمه نامه نسبت به بیمه نامه های عادی با شرایط مشابه افزایش چشمگیری دارد.
 

جهت مشاهده جداول، مشخصات و محاسبات طرح ها کلیک نمایید


        

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0