چهارشنبه, 2 فروردين 1402

جشنواره بیمه های مسافرتی، حوادث و درمان انفرادی

بیمه پارسیان در نظر دارد به مناسبت "سال نو" بیمه های مسافرتی، حوادث و درمان انفرادی را در جشنواره نوروزی مطابق با جدول ذیل ارایه نماید:

تاریخ

مناسبت

جامعه هدف

نوع تخفیف

مدت

20 اسفند الی  15 فروردین

جشنواره نوروزی

کلیه متقاضیان

 %30 تخفیف در بیمه نامه های مسافرتی و حوادث انفرادی

25 روز

(1401/12/20)

لغایت

(1402/01/15)

 

 

 

 

 

 

 

  • علاقه مندان می توانند جهت اطلاع از شرایط جشنواره به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0