چهارشنبه, 10 خرداد 1402

  بیمه نامه اعتباري:
  شركت بيمه پارسيان با دريافت حق بيمه متعهد ميگردد در چهارچوب قرارداد في مابين و درصورت عدم پرداخت اقساط از سوي اعتبار گيرنده، اقساط معوق را به اعتبار دهنده (بيمه گزار) بپردازد. بانک ها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص حقوقي ارایه كننده خدمات مالي(اعطاي وام و تسهيلات و غيره)مشروط بر آن كه براي فعاليت خود از بانك مركزي مجوز داشته باشند. همچنين بنگاه هاي اقتصادي، موسسات دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي تحت پوشش اين نوع بيمه نامه قرار مي گيرند. اين شركت با ارایه بيمه هاي اعتباري، ريسك عدم وصول يا تأخير در وصول مطالبات را مي پذيرد. لازم به ذكر است ارایه بيمه نامه هاي اعتباري منوط به بررسي ريسك مؤسسات اعتباري، ميزان تسهيلات، ضريب نكول و ساير شرايط خواهد بود.

   

            دريافت فرم پيشنهاد  
             جستجوي نمايندگان  
  براي دريافت اطلاعات بيشتر فقط كافيست با 8259 -021 مركز ارتباط با مشتريان بيمه پارسيان تماس حاصل فرماييد. 

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0