سه‌شنبه, 9 خرداد 1402

  بیمه وجوه در صندوق و گردش
  در اين بيمه نامه بانك ها، موسسات و شركت ها موجودي نقدي خويش اعم از وجه نقد و مسكوكات موجود در گاوصندوق ها، ATM و همچنين وجوه روي پيشخوان بيمه گزار كه توسط مشتري به تحويلدار تحويل داده، شده را در تمام مدت شبانه روز پوشش مي دهد. پوشش وجوه در صندوق و گردش محدود به وجوه ريالي، چك هاي تضمين شده بانكي و سفته (به استثنا سفته هاي تضميني) است .
  – خطرات و حوادث تحت پوشش براي وجوه در صندوق و وجوه در گردش به شرح زير است:
  . سرقت مسلحانه و غير مسلحانه با شكست حرز
  . آتش سوزي ، انفجار و صاعقه
  . تصادف و يا تصرف وسيله نقليه حامل وجوه
  . تصادف و تصادم شناورهاي دريايي و كشتي و غرق آن ها و دزدي دريايي و سوانح مربوط به قطار و هواپيما
  هاي حامل وجوه و هواپيما ربايي .

   

            دريافت فرم پيشنهاد  
             جستجوي نمايندگان  
   براي دريافت اطلاعات بيشتر فقط كافيست با 8259 -021 مركز ارتباط با مشتريان بيمه پارسيان تماس حاصل فرماييد. 

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0