دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

جشنواره ثمره زندگی پارسیان (ویژه بیمه گزاران بیمه های زندگی)

به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس بیمه پارسیان

همزمان با  بیستمین سالروز تاسیس بیمه پارسیان، به منظور ایجاد ارزش مشتری و تقدیر از تمامی بیمه گزاران بیمه های زندگی (به عنوان مشتریان شرکت اعم از بیمه گزاران جدید/قدیم) جشنواره ی ویژه بیمه گزاران بیمه های زندگی تحت عنوان " ثمره زندگی پارسیان" برگزار خواهد گردید.

زمان برگزاري جشنواره ثمره زندگی

جشنواره مزبور به مدت یک ماه (28 اردیبهشت ماه لغایت 28 تیر ماه) برگزار می گردد.

سطوح برگزاری جشنواره

جشنواره ثمره زندگی در دو بخش برگزار می گردد:

1- ویژه دارندگان بیمه های زندگی پارسیان (شامل تمامی بیمه گزاران واجد شرایط) که به قید قرعه به 20 نفر از ایشان هدایایی اهدا خواهد شد.

2- ویژه خریداران بیمه های زندگی در طی مدت جشنواره

شرایط شرکت در جشنواره  بيمه‌هاي  زندگی ویژه بیمه گزاران (دارندگان) بیمه های زندگی

1. کلیه بیمه گزارانی که از ابتدای تاسیس بیمه پارسیان اقدام به خرید بیمه نامه زندگی و پرداخت حق بیمه نموده اند و تا پایان جشنواره، بیمه نامه ایشان جاری باشد.

2. عدم وجود حق بیمه معوق در پایان مدت جشنواره

شاخص های ارزيابي ویژه دارندگان بیمه های زندگی

جدول(1): شاخص­ های جشنواره بيمه‌های زندگی

رديف

شاخص‌

توضيحات

1

حق بیمه وصولی تا پایان جشنواره (ویژه کلیه دارندگان)

به ازاي هر 10.000.000 ریال يك امتياز

هداياي در نظر گرفته شده براي دارندگان بیمه نامه های زندگی

جدول(2): جوایز جشنواره متناسب با امتیاز محاسبه شده

ردیف

جوايز

میزان امتیاز

تعداد(به قید قرعه)

1

واریز 200.000.000 ریال به اندوخته بیمه نامه

بیشتر از 50

یک نفر

2

واریز 100.000.000 ریال به اندوخته بیمه نامه

               30-50

چهار نفر

3

واریز 50.000.000 ریال به اندوخته بیمه نامه

29-15

شش نفر

4

واریز 20.000.000 ریال به اندوخته بیمه نامه

تمامی بیمه گزاران فاقد قسط معوق

نه نفر

ویژه خریداران بیمه نامه های زندگی

تخفیف از محل هزینه های بیمه نامه (به میزان 50% از محل هزینه های اداری و بیمه گری) به کلیه خریداران بیمه جامع آرامش زندگی که در بازه زمانی جشنواره (28 اردیبهشت ماه لغایت 28 تیر ماه) اقدام به خرید بیمه نامه نمایند.

نکته: به منظور اعمال تخفیف در بیمه نامه ضروری است کاربر ثبت کننده (یا صادر کننده)،  هنگام ثبت (صدور) در تب تخفیف ، عنوان تخفیف " 20 امین سالروز تاسیس بیمه پارسیان/ کد رایانه تخفیف 5" را درج نماید.بدیهی است در غیر این صورت، بیمه نامه بدون اعمل تخفیف صادر خواهد شد و امکان صدور الحاقیه اصلاحی برای آن وجود ندارد.

 

..............|1402/02/30|..............


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0